Házirend

Sziluett Fitness házirendje

1. Sziluett Fitness nyitvatartási rendje:

1.2. Hétköznap: 8 – 18 ( órarendhez igazodva )

1.2. Szombat: zárva

2. Váltócipő használata kötelező, az utcai cipődet a bejáratnál cseréld le ! A sporttér területére sportfelszerelésben lehet belépni és edzeni.

3. Ruhaváltáshoz az öltözőket kell igénybe venni, az utcai ruhát, illetve a csomagokat az öltözőszekrényben kell elhelyezni és kulcsra zárni. A kulcsot mindenki köteles megőrizni és távozáskor az üres öltözőszekrényben a zárban hagyni.

4. A sporttér területére ételt, italt bevinni tilos. Kivételt képeznek a zárható palackban lévő italok.

5. A sportterületen, az öltözőszekrényben, a cipős szekrényen hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

6. A sporteszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók.

7. A Sziluett Fitness vendégei kötelesek legkésőbb a zárási időpontban elhagyni az épületet.

8. A teremedzők utasításait mindenki köteles betartani.

9. A Házirend betartására – ha ez szükséges, – hívjuk fel sporttársaink figyelmét is !

10. Minden rendkívüli eseményt, rendellenességet, meghibásodást, vagy balesetet jelenteni kell a teremedzőnek.

11. Az egyéb nem szabályozott kérdésekben a józan ész, a biztonság, a kényelem, a higiénia és az általánosan elfogadott illemszabályok mérvadóak.

12. A Sziluett Fitness területén tilos a dohányzás, alkohol, drogok, tiltott szerek, narkotikumok fogyasztása, illetve az ezekkel való visszaélés.

Gödöllő, 2019. május 20.

Sziluett Fitness csapata